Menu strony

Aktualności
kategoriami

Działalność GOPSu

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elekroniczna skrzynka podawcza

Statystyki

Dzisiaj wizyt: 11
Dzisiaj odsłon: 53
Ogółem wizyt: 69 163
Ogółem odsłon: 106 864

Goście: 2Aktywni użytkownicy: 1
Konto użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Przyjmowanie klientow GOPS

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini informuje, iż od dnia 22 kwietnia 2020r. tutejszy Ośrodek przyjmuje klientów zgodnie z poniższymi zasadami:

 

  1. Drzwi do tutejszego Ośrodka są zamknięte, osoby chcące wejść na jego teren powinny pukać.

  2. Na terenie Ośrodka mogą przebywać dwie osoby niebędące pracownikami pod warunkiem, że każda z tych osób przyjmowana jest przez inny dział Ośrodka.

  3. Wejście na teren Ośrodka możliwe jest jedynie z zakrytymi ustami i nosem , przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego oraz w jednorazowych rękawiczkach.

  4. Osoby na terenie Ośrodka są zobowiązane do zachowania bezpiecznej odległości (2 metry) oraz dezynfekcji rąk. Dezynfekcja rąk odbywa się przy pomocy udostępnionego przy wejściu płynu do dezynfekcji.Jednocześnie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini przypomina o obowiązującym na terenie całego kraju nakazu zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa:

 

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

 

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lot-niczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),

d) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania.

 

 

 ewelina, 21-04-2020, odsłon: 114

Szukaj w serwisie 

  

          

 

          www.brpd.gov.pl

 

 

 

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Facebook

 

Website engine's code is WebMan
Generowanie strony [s]: 0.0365